AAAcontrast

Niepowodzenia w nauce matematyki, diagnoza trudności, formy pomocy

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).
Prowadząca: Teresa Cholewińska
Adresat: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, zainteresowani rodzice.
Forma: Warsztaty
Ilość  godzin: 20
Ilość miejsc: 30
Cena: 450 zł
Wpisowe: 100 zł

Cel  ogólny:  przygotowanie do pracy z dzieckiem rozpoczynającym edukację szkolną w kontekście  trudności  w edukacji matematycznej (wprowadzenie w zagadnienia  powstawania  trudności edukacyjnych z matematyką , formami  ich diagnozy i kierunkami  kompleksowej wczesnej interwencji  – czyli „jestem  nauczycielem, wychowawcą lub rodzicem dziecka przejawiającego  kłopoty z matematyką szkolną i potrafię mu pomóc”).

Cele  szczegółowe:
  • Wprowadzenie uczestników  w tematykę przyczyn i symptomów   trudności  matematycznych  dzieci  na etapie edukacji wczesnoszkolnej.            
  • Zapoznanie z formami diagnozy  zaburzeń arytmetycznych u dzieci.
  • Przygotowanie do działań naprawczych.  
  • Przyjazna i skuteczna edukacja matematyczna –praktyczna znajomość form  pracy z uczniem.  
  • Partnerstwo edukacyjne  rodziców a pomoc dziecku z trudnościami w matematyce.  

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu >
Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym
 >


Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl