AAAcontrast

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Termin: 

Zjazd I 27-28  kwietnia 2019r., Zjazd II 11-12 maja 2019r. - rekrutacja zamknięta

Zjazd I 8-9 czerwca 2019r., Zjazd II 15-16 czerwca 2019r. - rekrutacja otwartaAdresaci: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele szkół specjalnych i szkół integracyjnych, rodzice
Prowadzenie: mgr Ewa Cieślińska – logopeda, pedagog specjalny, specjalista alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, członek Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” ( w latach 2009-2011 wiceprezes Zarządu, w latach 2012-2014 członek komisji rewizyjnej), od 1997r. wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 116 i Gimnazjum nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym we Wrocławiu

Liczba godzin: 40
Wpisowe: 100 zł
Cena: 690zł (100zł wpisowego + 590zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Program:

1.       AAC – pojęcie, użytkownicy
2.        Kompetencje komunikacyjne, język, mowa
3.       Poziomy rozwoju komunikacji:
a.        etap przedsymboliczny
b.       etap symboliczny
4.       Kształtowanie się funkcji symbolicznej u dzieci
5.       Budowanie indywidualnego systemu AAC:
a.       diagnoza umiejętności porozumiewania się
b.      budowanie programów
c.       wyznaczanie celów terapeutycznych
6.      Systemy symboli /znaków – przegląd, omówienie
7.       Sposoby dostępu - strategie wyboru
8.       Pomoce komunikacyjne – przegląd
9.       Budowanie indywidualnego systemu komunikacji –manipulacja zmiennymi AAC
10.       AAC sposobem na aktywizowanie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niemówiących
11.       Model uczestnictwa
12.       Czytanie uczestniczące
13.       Paszport (folder) osobisty

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl