AAAcontrast

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

Trwa rekrutacja na kolejną edycję kursu. 

Terminy:

Zjazd A: 19-26.04.2018r.

Zjazd B: 30.06-03.07.2018r.

Zjazd C1 teoretyczny: 24-26.09.2018r.

Zjazd C2: 19-23.10.2018r.

Zjazd D: 21-24.02.2019r.

Zjazd E: 30.05-03.06.2019r.
Adresaci: Fizjoterapeuci
Prowadzenie: Certyfikowani nauczyciele metody
Forma: Kurs doskonalący  


Ilość godzin: 240 godzin
Ilość miejsc: 24
Cena: 11 000 zł ( 1000zł wpisowego* + 5000zł płatne do 4 tyg. przed I zjazdem + 5000zł płatne przed III zjazdem)


Podstawą terapeutycznej metody Vojty jest kinezjologia rozwojowa, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Metoda ta polega na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych nazwanych kompleksami odruchowej lokomocji: odruchowego obrotu i odruchowego pełzania. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu niedowładów, a także w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego, przepuklinach oponowo-rdzeniowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest usprawnienie ruchowe, niezależnie od wieku pacjenta.

Cel: Uczestnicy kursu poznają w praktyce zasady terapeutycznej metody Vojty. Uczą się m.in. rozpoznawać zaburzenia kinezjologiczne pacjenta i układać odpowiedni do potrzeb program rehabilitacyjny. Opanowują technikę aktywizacji odruchowej lokomocji.

Uwagi: Kurs autoryzowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft). Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat honorowany w większości krajów świata.

Aby wziąć udział w rekrutacji do kursu pt. Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów:
  1.  Życiorys z przebiegiem procesu kształcenia i przebiegiem pracy zawodowej
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie jako fizjoterapeuta.
  3. Zgoda obecnego pracodawcy na prowadzenie terapii metodą Vojty pomiędzy poszczególnymi częściami kursu oraz po jego ukończeniu.
UWAGA! Ciąża jest przeciwwskazaniem do uczestnictwa w kursie!

Zobacz fragment informatora o metodzie Vojty

Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest dwuletnie doświadczenie zawodowe jako rehabilitant wynikające z załączonych dokumentów.

Absolwenci kursu „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi” mają możliwość uzyskania certyfikatu uprawniającego do pracy z dziećmi. 
Warunki uzyskania certyfikatu: 

  • Udział w drugim tygodniu części A, drugim tygodniu części B oraz w części D (która trwa tydzień). Koszt udziału: 5140,00 zł. Do zgłoszenia na kurs należy dołączyć kopię certyfikatu z kursu dla dorosłych oraz wypełnić formularze dotyczące kursu dziecięcego.
  • Ilość dostępnych miejsc: 2 miejsca we Wrocławiu, 1 miejsce w Opolu


O zakwalifikowaniu na kurs informujemy mailowo. 
* W przypadku niezakwalifikowania na kurs wpłacone wpisowe jest zwracane.