AAAcontrast

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Trwają zapisy na listę osób oczekujących na kursy organizowane w 2020r. - termin oczekiwaniana kurs to około 2 lata!!!
Lista osób oczekujących jest zarazem listą rezerwową na kursy zaplanowane w 2019r i 2020r.
Przypominamy, że o kwalifikacji decyduje kolejność dokonywania wpłat wpisowego!

W związku z wieloma zapytaniami, prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania:

- Kiedy się dostanę na kurs?
O kwalifikacji decyduje data wpłaty wpisowego, rocznie w naszych szkoleniach SI bierze udział ok 80-120 osób. W związku z brakiem pewności dotyczącej ilości otrzymanych terminów szkoleń, nie jesteśmy w stanie podać Państwu orientacyjnej daty uczestnictwa. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, wpłatę wpisowego oraz o cierpliwe oczekiwanie na swoją kolejność. Dział szkoleń nie udziela informacji na temat terminów kursu telefonicznie.

- Jakie są dostępne terminy kursu?
Osoby zakwalifikowane na kurs otrzymują informacje o terminie drogą mailową. Dział szkoleń nie udziela informacji na temat terminów kursu telefonicznie.


- Czy również muszę wpłacać wpisowe, jeśli jestem na liście osób oczekujących?
Tak, na kursy kwalifikujemy wyłącznie osoby z wpłatą wpisowego.


Miejce kursu:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca"
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

Cena: 1500zł ( 300zł wpisowego + 1200zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Adresaci: (tytuł licencjata lub magistra) psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, fizjoterapeuci 

Prowadzenie: Instruktorzy i terapeuci integracji sensorycznej
Forma: Kurs (tylko zajęcia teoretyczne)
Ilość godzin: 44
Ilość miejsc: 36
Wpisowe: 300 zł (płatne wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)
Pozostała część kwoty płatna do 4 tyg. przed terminem szkolenia. 

Dr Ayres - twórczyni metody SI - definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych.  

Cel: Zdobycie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do uczestnictwa w II stopniu szkolenia. Po ukończeniu II stopnia i zdaniu egzaminu uczestnicy dostają  certyfikaty terapeuty SI.

   zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Polecana literatura:

Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw
Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego 
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna na co dzień
Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej 
Metoda Integracji Sensorycznej
Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 1
Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl