AAAcontrast

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

 
Adresaci: Dla psychologów, studentów ostatnich lat kierunków psychologia i pedagogika,pedagogów, nauczycieli
Prowadzenie: mgr psychologii Hanna Darian, mgr.psychologii , artterapeuta Wielisława Wasyłew-Zwierz
Liczba godzin:16
Liczba miejsc: 25
Wpisowe: 100 zł
Cena: 390 zł ( 100zł wpisowego + 290zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Miejsce: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław


Cel: Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat diagnozowania i terapii zaburzeń i deficytów poznawczych i emocjonalnych. Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji. Jest to program poszerzający i wspierający kompetencję osób pracujących z dziećmi, jak też i  rodziców. Połączony dodatkowo z własną pracą rozwojową, pozwala na nowo i z innym nastawieniem przyglądać się i wspierać rozwój dziecka.

alt               alt


UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl