AAAcontrast

Rysunek w diagnozie i terapii psychologicznej

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).Adresaci:
Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
Prowadzący: mgr.psychologii Hanna Darian, mgr psychologii, mgr.sztuki Wielisława Wasyłew- Zwierz
Liczba godzin: 16
Liczba miejsc: 20
Wpisowe: 100 zł
Cena: 390 zł
Miejsce kursu: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Cel: zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oceny, analizy i właściwych możliwości interpretacji rysunku dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zapoznanie z testami projekcyjnymi.

Program kursu obejmuje interpretację i analizę rysunków i wytworów dziecięcych. Zapoznaje z narzędziami do diagnozowania i interpretowania tego rodzaju prac. Kurs dodatkowo poszerzony jest o inne testy projekcyjne stosowane w artterapii. Szkolenie to ma także na celu zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą twórczości dziecięcą. Odpowiednia wiedza własny rozwój i doświadczenie pozwoli wykorzystywać rysunek i inne wytwory dziecka do oceny jego rozwoju, stanu emocjonalnego, pozwoli prowadzić je w odkrywaniu własnych fascynacji i pokonywaniu lęków i trudności.

alt          alt


UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl