AAAcontrast

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część B

Termin: 7-9 października 2019 - REKRUTACJA OTWARTA


alt <-information in English
Kurs tłumaczony jest na język polski!


Adresaci:
 fizjoterapeuci, lekarze
Prowadzenie: Magdalena Lepsikova 
Forma: kurs
Wpisowe: 300zł
Cena: 1950 zł 
Cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation, którą w Państwa imieniu wniesie Fundacja ,,Promyk Sońca".

Miejsce kursu: Wrocław


Metoda  Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu ruchu, większości schorzeń neurologicznych (osób po udarze,  ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego,  stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej), w pediatrii (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.) oraz w sporcie wyczynowym.

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne zagadnienia związane z tą metodą. Natomisat część C i D obejmuje szczegółowe omówienie zastosowanie metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp).

Zakres kursu:

 

• Kinezjologia rozwojowa i jej powiązania z patologiami w obrębie aparatu ruchu; podstawy i wstęp do zaawansowanej części teoretycznej
• Podstawy odruchów pierwotnych i reakcji posturalnych i ich rola w kinezjologii rozwojowej
• Praca z małymi pacjentami: umiejętność rozpoznawania idealnych i zaburzonych wzorców ruchowych i określanie wieku rozwojowego dzieci
• Praca z dorosłymi pacjentami z bólami w obrębie aparatu ruchu : ocena stabilizacji i strategia terapii
• Analiza posturalna i badanie zintegrowanego układu stabilizacji kręgosłupowej – przypomnienie badań z części A i wprowadzenie do dodatkowych, bardziej zaawansowanych badań
• Analiza posturalna i badanie zintegrowanego układu stabilizacji kręgosłupowej – szczegółowa część teoretyczna oraz badania
• Lokomocja odruchowa: odruchowy obrót I i II, odruchowe pełzanie i wprowadzenie do dodatkowych stref
• Wprowadzenie do pozycji 1
• Wlączenie ćwiczeń korekcyjnych, opartych na najnowszych testach funkcjonalnych DNS i badaniach laboratoryjnych
• Wprowadzenie do funkcji korowych – schemat ciała, jakość rozluźnienia, izolowane ruchy segmentalne
• Przekazywanie dyrekcji szpitala informacji dla personelu medycznego w celu włączenia bardziej zaawansowanych protokołów DNS do praktyki klinicznej
• Optymalne przygotowanie uczestników do kolejnej części kursu (część C)

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo (Certificate of Attendance), certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności (Certificate of Achievement) otrzymuje się po zdaniu egzaminu.

Opcjonalny egzamin: kursanci, którzy chcą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej zmierzającej do odbycia kursu D i uzyskania tytułu certified DNS practitioner (DNSP) w zakresie metody DNS mogą zdać egzamin za dodatkową opłatą 100 euro.
Uczestnicy są zobowiązani zdać test u lokalnego instruktora w ciągu miesiąca po zakończeniu kursu. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu UKOŃCZENIA KURSU. 
Do egzaminu można przystępować trzykrotnie. Przed kolejną kwalifikacją do testu uczestnicy będą musieli powtarzać jeden kurs lub więcej.

Ważne informacje:
Aby brać udział w części B i C nie trzeba zdawać egzaminu. Egzamin po każdej części konieczny jest jedynie do kwalifikacji na część D. 

Część D zawsze organizowana jest przez Praque School of Rehabilitation i odbywa się w Czechach w prowadzonej przez Praską Szkołę klinice. Część zajęć prowadzi osobiście prof. P. Kolar. Po ukończeniu części D otrzymuje się tytuł "DNS certified practitioner". Więcej informacji: http://www.rehabps.com/REHABILITATION/Structure_course_D.html


program1                zglos sie

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 14,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Literatura z zakresu fizjoterapii - zobacz >