AAAcontrast

Pedagogika Marii Montessori

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

 

Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice
Prowadzenie: dr Grażyna Siarkiewicz - specjalista z zakresu pedagogiki Marii Montessori
Forma: Kurs informacyjny 
Ilość godzin: 25
Ilość miejsc: 30 
Cena: 350 zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 100 zł 
Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Maria Montessori (1870-1952) to jedna z najsłynniejszych postaci w pedagogice. Była lekarzem psychiatrą, pedagogiem, wychowawcą. Stworzyła koncepcję pedagogiczną kładącą nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie zmysłów. Według Montessori, istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat.  

Cel: Przekazanie podstawowej wiedzy o życiu i twórczości pedagogicznej   M. Montessori, jej poglądach antropologicznych, psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych; wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie metody Montessori; uwrażliwienie na specyficzne rysy tej pedagogiki: rozwojowo-sytuacyjną koncepcję wychowania, całościową koncepcję człowieka i świata, egzystencjalno-kontemplacyjny wymiar życia i wychowania, specyficzne znaczenie ciszy i milczenia; pobudzenie do autorefleksji, samowychowania i samokształcenia.

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl