AAAcontrast

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Termin: 24-26 maja 2019 r. Rekrutacja otwarta. Wolne miejsca. UWAGA! Szkolenie wpisane do BUR - możliwość dofinansowania! 

13-15 marca 2020 r. Rekrtuacja rozpocznie się po zakończeniu kursu majowego.


alt click to see information in English
Kurs tłumaczony jest na język polski!

Adresaci:
 fizjoterapeuci, lekarze
Prowadzenie: Magdalena Lepsikova
Forma: kurs
Wpisowe: 300zł
Cena: 1950 zł ( 300zł wpisowego + 1650zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation, którą w Państwa imieniu wniesie Fundacja ,,Promyk Sońca".


Miejsce kursu: Wrocław

Metoda  Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu ruchu, większości schorzeń neurologicznych (osób po udarze,  ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego,  stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej), w pediatrii (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.) oraz w sporcie wyczynowym.
Więcej o metodzie TUTAJ.

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne zagadnienia związane z tą metodą. Natomisat część C i D obejmuje szczegółowe omówienie zastosowanie metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp).

Zakres kursu:
  • Podstawy kinezjologii rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w pierwszym roku życia
  • Związek między rozwojem w pierwszym roku życia i patologiami układu ruchowego w wieku dorosłym
  • Terminologia: koncentracja czynnościowa stawów, punctum fixum, punctum mobile i zintegrowana stabilizacja kręgosłupa
  • Podstawowe zasady lokomocji odruchowej: wzorce ruchowe – chód – funkcja wsparcia i strefy stymulacji
  • Ocena i korekta nieprawidłowych wzorców oddechowych
  • Ocena zintegrowanego systemu stabilizacyjnego kręgosłupa, zarówno wizualnie, jak i przy użyciu dynamicznych testów funkcjonalnych
  • Prezentacja podstawowych techniki lokomocji odruchowej: obrót odruchowy 1 & 2, pełzanie odruchowe: pozycja początkowa i ruchy antycypowane, kluczowe strefy i ich wektory
  • Połączenie ćwiczeń korekcyjnych w oparciu o testy funkcjonalne DNS i pozycje rozwojowe stosowane w lokomocji odruchowej. Łączenie ćwiczeń korekcyjnych z innymi terapiami.
  • Argumenty na rzecz szerszego włączenia metody DNS do codziennej praktyki klinicznej oraz informacje przekazywanych pacjentom
  • Optymalne przygotowanie kursantów do kolejnego stopnia kursu (B).
Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo (Certificate of Attendance), certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności (Certificate of Achievement) otrzymuje się po zdaniu egzaminu.

Opcjonalny egzamin: kursanci, którzy chcą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej zmierzającej do odbycia kursu D i uzyskania tytułu certified DNS practitioner (DNSP) w zakresie metody DNS mogą zdać egzamin za dodatkową opłatą 50 euro.
Test będzie się składał z 50 pytań wielokrotnego wyboru. Uczestnicy są zobowiązani zdać test u lokalnego instruktora w ciągu miesiąca po zakończeniu kursu. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu UKOŃCZENIA KURSU. 
Do egzaminu można przystępować trzykrotnie. Przed kolejną kwalifikacją do testu uczestnicy będą musieli powtarzać jeden kurs lub więcej.

Ważne informacje:
Aby brać udział w części B i C nie trzeba zdawać egzaminu. Egzamin po każdej części konieczny jest jedynie do kwalifikacji na część D. Po ukończeniu części A można brać udział zarówno w ogólnej części B, jak i w 2 części kursu pediatrycznego

Część D zawsze organizowana jest przez Praque School of Rehabilitation i odbywa się w Czechach w prowadzonej przez Praską Szkołę klinice. Część zajęć prowadzi osobiście prof. P. Kolar. Po ukończeniu części D otrzymuje się tytuł "DNS certified practitioner". Więcej informacji: http://www.rehabps.com/REHABILITATION/Structure_course_D.html
zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Literatura z zakresu fizjoterapii - zobacz >

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl