AAAcontrast

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Termin: 24-26 maja 2019 r. Rekrutacja otwarta. Wolne miejsca. UWAGA! Szkolenie wpisane do BUR - możliwość dofinansowania! 

13-15 marca 2020 r. Rekrtuacja rozpocznie się po zakończeniu kursu majowego.


alt click to see information in English
Kurs tłumaczony jest na język polski!

Adresaci:
 fizjoterapeuci, lekarze
Prowadzenie: Magdalena Lepsikova
Forma: kurs
Wpisowe: 300zł
Cena: 1950 zł ( 300zł wpisowego + 1650zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Cena zawiera opłatę licencyjną dla Praque School of Rehabilitation, którą w Państwa imieniu wniesie Fundacja ,,Promyk Sońca".


Miejsce kursu: Wrocław

Metoda  Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara znajduje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu ruchu, większości schorzeń neurologicznych (osób po udarze,  ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.) oraz w leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego,  stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, uszkodzenie stożka rotatorów / zespół ciasnoty podbarkowej), w pediatrii (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.) oraz w sporcie wyczynowym.
Więcej o metodzie TUTAJ.

Cała ścieżka edukacyjna metody DNS obejmuje części A-D. Na części A i  B poruszane są ogólne zagadnienia związane z tą metodą. Natomisat część C i D obejmuje szczegółowe omówienie zastosowanie metody w poszczególnych dysfunkcjach. Dodatkowo można uczestniczyć w warsztatach poświęconych zastosowaniem metody w poszczególnych przypadkach (np. w pediatrii, w sporcie itp).

Zakres kursu:
  • Podstawy kinezjologii rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w pierwszym roku życia
  • Związek między rozwojem w pierwszym roku życia i patologiami układu ruchowego w wieku dorosłym
  • Terminologia: koncentracja czynnościowa stawów, punctum fixum, punctum mobile i zintegrowana stabilizacja kręgosłupa
  • Podstawowe zasady lokomocji odruchowej: wzorce ruchowe – chód – funkcja wsparcia i strefy stymulacji
  • Ocena i korekta nieprawidłowych wzorców oddechowych
  • Ocena zintegrowanego systemu stabilizacyjnego kręgosłupa, zarówno wizualnie, jak i przy użyciu dynamicznych testów funkcjonalnych
  • Prezentacja podstawowych techniki lokomocji odruchowej: obrót odruchowy 1 & 2, pełzanie odruchowe: pozycja początkowa i ruchy antycypowane, kluczowe strefy i ich wektory
  • Połączenie ćwiczeń korekcyjnych w oparciu o testy funkcjonalne DNS i pozycje rozwojowe stosowane w lokomocji odruchowej. Łączenie ćwiczeń korekcyjnych z innymi terapiami.
  • Argumenty na rzecz szerszego włączenia metody DNS do codziennej praktyki klinicznej oraz informacje przekazywanych pacjentom
  • Optymalne przygotowanie kursantów do kolejnego stopnia kursu (B).

24.05.2019: 9.00 - 17.30   
25.05.2019:  9.00 - 17.30 
26.05.2019: - 8.00-12.30  

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo (Certificate of Attendance), certyfikat potwierdzający zdobycie umiejętności (Certificate of Achievement) otrzymuje się po zdaniu egzaminu.

Opcjonalny egzamin: kursanci, którzy chcą uczestniczyć w ścieżce edukacyjnej zmierzającej do odbycia kursu D i uzyskania tytułu certified DNS practitioner (DNSP) w zakresie metody DNS mogą zdać egzamin za dodatkową opłatą 50 euro.
Test będzie się składał z 50 pytań wielokrotnego wyboru. Uczestnicy są zobowiązani zdać test u lokalnego instruktora w ciągu miesiąca po zakończeniu kursu. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu UKOŃCZENIA KURSU. 
Do egzaminu można przystępować trzykrotnie. Przed kolejną kwalifikacją do testu uczestnicy będą musieli powtarzać jeden kurs lub więcej.

Ważne informacje:
Aby brać udział w części B i C nie trzeba zdawać egzaminu. Egzamin po każdej części konieczny jest jedynie do kwalifikacji na część D. Po ukończeniu części A można brać udział zarówno w ogólnej części B, jak i w 2 części kursu pediatrycznego

Część D zawsze organizowana jest przez Praque School of Rehabilitation i odbywa się w Czechach w prowadzonej przez Praską Szkołę klinice. Część zajęć prowadzi osobiście prof. P. Kolar. Po ukończeniu części D otrzymuje się tytuł "DNS certified practitioner". Więcej informacji: http://www.rehabps.com/REHABILITATION/Structure_course_D.html
zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Literatura z zakresu fizjoterapii - zobacz >

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl