AAAcontrast

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Adresaci: psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi 
Prowadzenie: prof.  zw. dr hab. Maria Pąchalska
Forma: warsztaty
Ilość godzin: 18
Ilość miejsc: 30
Cena: 650 zł ( 300zł wpisowego + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 300 zł
Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Treści warsztatów: Tematyka wykładów i ćwiczeń stanowi połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych poglądów na temat  otępienia  czołowo skroniowego  (w  skrócie:  FTD, z  ang.  Fronto - Temporal  Dementia). Za nazwą otępienie czołowo-skroniowe kryją się różne zespoły chorobowe związane ze zmianami neurodegeneracyjnymi mózgu.

Cel: Zapoznanie  się z istotą otępienia czołowo - skroniowego, ze złożonością mechanizmów zaburzeń oraz z podstawowymi metodami neuropsychologicznej diagnozy umożliwiającymi różnicowanie otępienia czołowo-skroniowego od otępienia typu Alzheimera oraz opanowanie umiejętności praktycznego wykorzystania tych metod w praktyce. Zapoznanie się z metodami terapii neuropsychologicznej osób z otępieniem czołowo-skroniowym oraz z poszczególnymi treningami ukierunkowanymi na redukowanie osiowych objawów w poszczególnych wariantach otępienia. Zapoznanie się z istotą  tzw. zespołu opiekuna oraz z programami szkolenia rodzin.

Efekty kształcenia: Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu symptomatologii, patogenezy i patomechanizmu najczęściej stwierdzanych zespołów otepienia czołowo-skroniowego. Zapoznanie się z nowymi kierunkami rozwoju diagnostyki oraz terapii neuropsychologicznej otępienia czołowo-skroniowego oraz zapoznanie się z diagnostyką różnicową otępienia czołowo-skroniowego. Opanowanie praktycznej umiejętności wykonywania wybranych testów diagnostyki neuropsychologicznej otepienia czołowo-skroniowego.


Uczestnicy warsztatów są proszeni  o przyniesienie swoich laptopów. 
W czasie kursu będzie można zapoznać się z możliwościami oceny podstawowych zdolności poznawczych (ćwiczenia na samych sobie). Zademonstrowany będzie sposób opracowywania profili poszczególnych składowych zaburzeń procesów poznawczych (np. pamięć, język, zachowanie itp.), które  pozwalają na  neuroprofilowanie metod terapii zaburzeń występujących u osób z otępieniem czołowo-skroniowym

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie- www.sklep.promykslonca.pl