AAAcontrast

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia


Trwają zapisy na listę osób oczekujących - obecnie na liście znajduje się ok. 100osób.
Dla wszystkich osób obecnie zapisujących się  - realny czas kwalifikacji przypada na 2019 - 2020r.


UWAGA! Warunkiem kwalifikacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie wpłaty wpisowego (na listę rezerwową również).
Osoby, które nie spełnią powyższych warunków będą wykreślane z listy. 


Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs integracji sensorycznej I stopnia.

Prosimy o dokładne sprawdzanie, do kogo adresowany jest kurs - podczas jego trwania zbierane będą dyplomy potwierdzające odpowiednie wykształcenie. W przypadku braku odpowiedniego dyplomu nie zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.

Forma: Kurs 
Ilość godzin: 140
Ilość miejsc: 38
Wpisowe: 500 zł ( płatne do 5 dni roboczych od przesłania formularza zgłoszeniowego)
Cena: 3600zł

W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.
konto Fundacji: Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Uwagi: Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Dr Ayres - twórczyni metody SI - definiuje integrację sensoryczną jako proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysortografii itp.), dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych. Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. 

Cel: Zdobycie umiejętności uprawniających do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. 

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:
Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw
Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego 
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna na co dzień
Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej 
Metoda Integracji Sensorycznej
Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 1
Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.
Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl