AAAcontrast

Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy

Termin: 29.06.2019 - rekrutacja otwarta - WOLNE MIEJSCA

Adresaci: logopedzi, neurologopedii, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, tyflopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi.

Prowadzący: Wojciech Kozłowski - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bazalnej i bilateralnej, instruktor sportu, terapeuta CST Upledgera. Prowadzi strony dla terapeutów i rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi: terapiazmyslow.pl oraz si–poznan.pl

Liczba godzin: 10

Miejsce kursu: Wrocław

Wpiosowe: 100 zł

Cena: 490 zł (100 zł wpisowego płatne w ciągu 5 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego + 390 zł płatne do 4 tyg. przed kursem).

Warsztat stworzony na potrzeby wspierania sensorycznego dzieci tam gdzie występują zaburzenia mowy na tle sensorycznym i rozwoju postawy. Kto by pomyślał, że ‚stopa’ dużo potrafi namieszać w stawie skroniowo-żuchowym a niewidoczne zaburzenia sensoryczne ‘dys-harmonizują’ rozwój aparatu ruchowego i czucia w obrębie twarzy, preferencji węchowych oraz pokarmowych a w konsekwencji mowy. Prezentowana na szkoleniu koncepcja pracy z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi w dużej mierze oparta jest na uważności na dziecku i niedyrektywności. Prezentowane scenariusze ‘procedur’ są jedynie ‘punktem wyjścia’ do działań terapeutycznych. Ważniejsza jest relacja z dzieckiem i uważność na dziecku tak, aby nie doznawało negatywnych emocji zaburzających rozwój podczas terapii wpierających rozwój mowy.

Program (godz. 9.00-17.30) 

1. Czym jest integracja sensoryczna a czym nie jest. Profile sensoryczne ludzi.
2. Zmysł dotyku i propriocepcji całego ciała w korelacji do zmysłów w obrębie buzi i twarzy.
3. Zaburzenia postawy dziecka na tle sensorycznym i ich wpływ na mowę.
4. Czy rozwój stopy może wpływać na napięcie mięśniowe w obrębie twarzy?! Powięź i taśmy anatomiczne ukryte w naszym ciele - fascynująca sieć powiązań, o których mało wiemy.
5. Propozycje terapeutyczne przy zaburzeniach czucia w ustach i na twarzy w ujęciu zaburzeń integracji sensorycznej (nadmierne ślinienie się, zgrzytanie zębami, otwarta buzia, gryzienie).
6. Zmysł wzroku, przetwarzanie obrazu i uczenie się.
7. Zmysł słuchu w ujęciu integracji sensorycznej. Od dźwięku do rozwoju mowy. Wpływ układu przedsionkowego na funkcje słuchowe.
8. Model mózgu według Paula MacLeana a praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi.
9. O zaburzeniach mowy wynikających z doświadczeń sensorycznych w obrębie zmysłu smaku i węchu.
10. Kiedy wysłać do terapeuty SI?! Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń SI. Kwestionariusze SI dla terapeutów/nauczycieli i rodziców.
11. Usprawnienie połączeń międzypółkulowych oraz ich wpływ na rozwój mowy. Integracja bilateralna, - co to jest, jak działa?! - ćwiczenia praktyczne.
12. Nauka przez ruch – neurorozwojowe podejście do trudności w uczeniu się.

   zglos sie

UWAGA! 
Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
 
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A. 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl