AAAcontrast

Pedagogika Marii Montessori w edukacji dziecka młodszego sposobem na sukces edukacyjny.

Termin:

22-23 czerwca 2019r. - rekrutacja otwarta - wolne miejsca

Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice
Prowadzenie: mgr Bożena Strzelczyk-logopeda, nauczyciel montessoriański 
Liczba godzin: 22
Cena: 390zł (100zł wpisowe + 290zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro.
Cel ogólny:

Zastosowanie poznanych treści w realizacji podstawy programowej na etapie kształcenia wczesnoszkolnego , przedszkolnego.

Cele szczegółowe:

Słuchacz nabędzie umiejętność pracy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.
Słuchacz pozna podstawowe elementy pedagogiki Marii Montessori.
Słuchacz będzie umiał wykorzystać pomoce montessoriańskie w edukacji: językowej, matematycznej , społecznej, przyrodniczej.
Słuchacz nabędzie praktycznych umiejętności pracy z uczniem poprzez obserwację zajęć prowadzonych zgodnie z koncepcją M.Montessori.
Treści kształcenia:

Spotkanie 1 ( czas trwania 3 h)
Maria Montessori jako lekarz i pedagog.
Ogólne założenia metody.
Metody , formy wychowania i kształcenia w systemie pedagogicznym Marii Montessori.
Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych M.Montessori   .

Spotkanie 2( czas trwania 4 h)
Rola nauczyciela w procesie edukacyjnym w systemie M.Montessori.
Ćwiczenia praktyczne życia codziennego. Kształcenie zmysłów.
Lekcje ciszy oraz lekcje ruchowe na elipsie.
Prezentacja lekcji rozwojowej „Tajemnice kwiatów”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 3( czas trwania 4 h)
Podstawa programowa w zakresie edukacji matematycznej , a pedagogika Marii Montessori.
Lekcja podstawowa i lekcja trójstopniowa. Lekcja ciszy.
Prezentacja lekcji rozwojowej „ Matematyczna arena”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 4( czas trwania 4 h)
Podstawa programowa w zakresie edukacji społeczno-przyrodniczej,
a pedagogika Marii Montessori.
Edukacja kosmiczna. Wielka Lekcja- „Historia powstania świata”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 5( czas trwania 4 h)
Podstawa programowa w zakresie edukacji polonistycznej, a pedagogika Marii Montessori.
Lekcja trójstopniowa- wprowadzenie liter.
Wielka Lekcja-„ Historia pisma”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 6( czas trwania 3 h)
Praktyczne zastosowanie metody M.Montessori w tradycyjnej szkole.
Organizacja otoczenia wspierającego wszechstronny rozwój dziecka.
Lekcje rozwojowe.
Prezentacje własnych pomocy rozwojowy wykonanych przez słuchaczy.

Efekty kształcenia:

- w zakresie wiedzy:
Słuchacz dowie się kim była Maria Montessori, pozna zasady i metody pracy zgodnie z założeniami M. Montessori.
Dowie się jak metodę wykorzystać w tradycyjnym systemie edukacji.
Słuchacz dowie się jakie zmiany zachodzą w podstawie programowej od września 2017r.

- w zakresie umiejętności:
Słuchacz nabędzie umiejętność pracy z wybranymi pomocami rozwojowymi M.Montessori.
Będzie potrafił wykonać pomoc rozwojową według zasad M.Montessori.

-w zakresie kompetencji społecznych postaw:
Słuchacz rozwinie cechy pozwalające budować dookoła siebie atmosferę przyjazną dla osób kontaktujących się z nim, szczególnie potrzebne w kontekście kreowania odpowiednich związków nauczyciela z uczniami/dziećmi.
Takie cechy uczących, jak: życzliwość, uczciwość czy umiejętność nawiązywania kontaktów, mają zdecydowany wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów/dzieci i stanowią podstawę budowania optymalnych kontaktów tak z nauczycielem, jak i z innymi członkami społeczności – klasowej/grupowej oraz szkolnej/ przedszkolnej.
Metody i formy zajęć:

-metody aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, drama, analiza tekstów
-formy: wykład, instruktaż, ćwiczenia, praca pod kierunkiem

program1                zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A. 


Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl