AAAcontrast

Zaburzenia czytania a problemy z widzeniem. Jak diagnozować, prowadzić terapię wzrokowo- pedagogiczną u dzieci z trudnościami w czytaniu ( na bazie programu Sensomotoryczna terapia widzenia)

Termin:

28-29 września 2019 r., rekrutacja otwarta, wolne miejsca 

Adresaci: pedadzodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, ortoptyści, terapeuci zajęciowi
Prowadząca: Agnieszka Rosa- pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej

Koszt: 800zł (w tym wpisowe: 300 zł)

Program:

1. Funkcje wzrokowe biorące udział w czytaniu- charakterystyka poszczególnych parametrów wzrokowych ( refrakcja, akomodacja, ostrość wzroku, fiksacja, konwergencja, ruchy sakkadowe).

2. Ortodysleksja, optodysleksja, dysleksja, problemy w czytaniu- diagnostyka różnicująca.

3. Założenia oraz wykorzystanie Sensomotorycznej terapii widzenia u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i zaburzeniami czytania.

4. Rozwijanie wzroku w aspekcie funkcji i zadania.

5. Ocena wybranych parametrów wzrokowych u dzieci z wykorzystaniem testów jakościowych i ilościowych. 

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl