AAAcontrast

Psychomotoryka - kurs całościowy

Termin:

1 Moduł: 23-24.03.19

2 Moduł: 8-9. 06.19

3 Moduł: 15-16.06.19

4 Moduł. 14-15.09.19

5 Moduł: 28-29.09.19


REKRUTACJA OTWARTA!!!


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół, specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych
Prowadzenie: dr. AndrzejMajewski- pedagog sportu, pedagog holistyczny, terapeuta, psychogerontolog, psychomotoryk.
                       mgr Jolanta Majewska -  magister pedagogiki, terapeuta sysytemowy rodzin, psychomotoryk, dyrektor ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej poradnii psychologicznej
                       oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, wykładowca, autorka książek oraz licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych  
Liczba miejsc: 20
Ilość godzin: 90 
Wpisowe: 450 zł 
Cena:  3450 zł (450 zł wpisowego + 3000 płatne do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
W przypadku udziału w pojedynczych modułach cena: 890 zł / moduł 

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej). 

Psychomotoryka jest nauką łaczącą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz  medyczną, tworząc koncept całościowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Psychomotoryka, która jest adresowana do dorosłych nazywana jest Geronto-Psychomotoryką. Pojęcie „psychomotoryka“ składa się z dwóch słów psychika i motoryka. Już w swojej nazwie (Psycho-motoryka), Psychomotoryka zwraca uwagę na metody którymi posługuje się w celu wspomagania rozwoju. Mianowicie na zależność pomiędzy ruchem, myśleniem-uczeniem się, a przeżywaniem. Zależność ta jest w czasie zajęć psychomotorycznych wykorzystywana w celu wspomagania rozwoju kognitywnego, emocjonalnego, społecznego, oraz rozwoju osobowości.Uczstnicy zajęć psychomotorycznych uczą się działając. W czasie zajęć doświadczają oni swojej skuteczności, oraz doświadczają pozytywnych emocji. Ponadto uczestnicy zajęć psychomotorycznych mają możliwość przeżywania sukcesów w grupie oraz uczenia się z błędów. Metoda ta jest szczególnie skuteczna dla osób z wszelakimi problemami rozwojowymi, z trudnościami w uczeniu się, kontrolowaniu emocji, przy problemach z koncentracją oraz nadpobudliwością psychoruchową, przy problemach z koordynacją ruchową oraz zachowaniem w grupie.

Więcej informacji w języku polskim na temat Psychomotoryki, znajdziecie państwo na stronie Akkademie für Psychomotorik www.majewski-akademie.de   

Psychomotoryka w zawodzie pedagoga lub terapeuty

Kurs psychomotoryki oferuje kompleksowe i ukierunkowane na praktykę uzupełnienie do wielu dziedzin zawodowych zajmujących się pedagogiką, psychologią, oraz terapią. W szczególności szkolenie to jest skierowane do nauczycieli przedszkoli i szkół, wychowawców, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, specjalistów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Po zakończonym szkoleniu absolwenci posiądą rozległą wiedzę na temat stosowania psychomotorycznych i motopedagogicznych metod i będą mogli samodzielnie pracować jako Psychomotorycy/Psychomotoryczki.

Absolweci otrzymają certyfikat wydany w dwu językach: polskim i niemiecki. Certyfikat niemiecki nie musi być nostryfikowany w Niemczech.

Kurs psychomotoryki:
1. Cele
Kształcenie specjalistów używających ruchu w celach edukacyjno-terapeutycznych, zdrowotnych oraz wspierających rozwój psychiczny, emocjonalny, intelektualny oraz rozwój ososbowości.  

Kurs ten dzięki wyjątkowemu połączeniu podstaw teoretycznych z różnorodnymi praktycznmi przykładami i impulsami stwarza możliwośc dokonania natychmiastowego transferu świerzo opanowanej wiedzy psychomotorycznej do własnej pracy. Absolweci zdobędą nie tylko umiejętności samodzielnego tworzenia konkretnych ofert/zajęć psychomotorycznych dla różnorodnych grup, ale zdobędą również podstawy do uzasadnienia swoich holistycznych działań.

2. Struktura i treść
Nasz 90-godzinny kurs składa się z pięciu modułów po 18 godzin lekcyjnych, minus przerwy. Dodatkowo dochodzi ca. 20 godzin pracy samodzielnej, studiowanie literatury, przygotowanie zajęć itp.
Opis poszczególnych modułów:

1.      Moduł podstawowy: Postrzeganie. Zobacz program TUTAJ
2.      Moduł drugi: Plastyczność mózgu. Zobacz program TUTAJ
3.      Moduł trzeci: Komunikacja. Superwizja, prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami, zajęcia praktyczne z psychomotoryki i przygotowania do egzaminu. Zobacz program TUTAJ
4.      Moduł czwarty: Opracowanie i wypróbowanie konkretnych idei i możliwości w celu tworzenia scenariuszy praktycznych zajęć psychomotorycznych. Przygotowanie do egzaminu. Zobacz program TUTAJ
5.      Moduł stopień piąty: egzaminy praktyczne.                    

Dni seminaryjne rozpoczynają się o godzinie 9.00 w dniu przyjazdu, a kończą o godzinie 16.00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość skrócenia przerw i wcześniejszego zakończenia zajęc w dniu wyjazdu.

3. Kurs

Kurs kończy się egzaminem praktycznym. Absolwenci otrzymują tytuł Psychomotoryk lub Psychomotoryczka. Tutuł przyznawany jest przez niemiecką Akademię Psychomotoryczną, która jest Członkiem Aktionskreis der Psychomotorik e.V. oraz Członek Niemieckiego Towarzystwa Psychomotorycznego.


 
zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Polecana literatura:

Zarys psychomotoryki

Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl