AAAcontrast

Warsztaty EEG Biofeedback - analiza wyników i specyficznych przypadków

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

 

Adresaci:
terapeuci EEG Biofeedback (po kursie EEG Biofeedback I stopnia) 
Prowadzenie: Irena Martynowa
Forma: warsztaty (15 godzin dydaktycznych)
Miejsce: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", ul. Swobodna 8a, Wrocław
Cena: 450 zł

Program:

·         Stany psychofizjologiczne związane z generacją określonych fal
·         Uruchamianie programu. Badanie wstępne:
·         Wywiad
·         Pomiar reakcji: oczy otwarte, oczy zamknięte, koncentracja
·         Analiza wyników.
·         Trening:
- omówienie zasad treningu
- wybór częstotliwości pasm treningowych, montaż elektrod, ustawienie sesji
- ustawienie celu dla rytmu redukowanego
- cel dla pasma promowanego
- analiza wyników sesji
- opis sesji.
·         Diagnoza przypadków specyficznych.
·         Edukacyjno terapeutyczny trening pacjenta z zaburzeniem funkcji poznawczych.
·         Terapia dzieci nadpobudliwych z zaburzeniem zachowania.
·         Trening terapeutyczny dzieci z zaburzeniem koncentracji i zachowania.
·         Trening pacjenta z cukrzycą oraz problemami w szkole.zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.Uwaga! 
Wpłaty należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 


Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl