AAAcontrast

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom II

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Koszt: 350zł (wpisowe - 100 zł, pozostała część kwoty - 250 płatna do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia). 

Prowadzenie:
 Renata Gołębiowska - neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.  

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy nad zachowaniami trudnymi Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pedagogów, psychologów, rodziców i opiekunów, które posiadają bazowa wiedzę na temat analizy behawioralnej , modelowania oraz stosowania wzmocnień pozytywnych.

Każde zachowanie trudne pełni funkcje komunikatu. Zrozumieć zachowanie dziecka, to przyjąć tezę ,że dziecko doświadcza świata inaczej niż my dorośli. Jak nie zgubić się w gąszczu porad wychowawczych? Jak pomoc dzieciom nieśmiałym, lekowym i buntownikom. Wysoko wrażliwy i mało wrażliwy rodzic i nauczyciel – czy to ma jakieś znaczenie? Więcej strategii reagowania i wpływu na wzajemne interakcje, mniej bezradności

Program dwudniowego szkolenia: 15 godzin dydaktycznych

Dzień 1 - od 9:00 do 16:00

Część I - To tylko dziecko

1.     Dziecko wysoko wrażliwe

2.     Trudny charakter- ale uparty !

3.     Kiedy rodzice są wrażliwi, a kiedy nie są wrażliwi- korzyści i przeszkody

4.     Dobry początek – od niemowlaka

Część II- Każde zachowanie jest komunikatem

1.     Funkcje jakie pełni zachowanie

2.     Zanim podejmiesz działanie- plan B, który pomoże

3.     Warsztat na przykładach uczestników

4.     Strategie działania – strategie interakcyjne i strategie reagowania

5.     Co zrobić, żeby poprawić dopasowanieDzień 2- od 9:00 do 14:00

Część III - Różne charaktery, temperamenty i zachowania- jak nie zgubić się w gąszczu porad wychowawczych

1.     Dzieci lękowe

2.     „Zawsze na nie” - buntownik, ale czy z wyboru

3.     Dzieci zamknięte w sobie


zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001 

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl