AAAcontrast

Arteterapia dla dzieci i młodzieży

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Adresaci:
nauczyciele wychowania przedszkolnego i szkolnego, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, instruktorzy zajęć plastycznych/artystycznych, pracownicy świetlic, animatorzy kultury, studenci różnych specjalności, osoby pracujące z dziećmi.

Cena: 1300 zł (300 zł wpisowe + 1000 zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

Wpisowe: 300 zł (płatne wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego)

Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zakresem pojęcia arteterapii i rodzajami działań arteterapeutycznych. Uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie. Przedstawione są także ekspresyjne formy terapeutyczne , sposoby budowania relacji z innymi oraz rozpoznawanie emocji.

Ilość godzin: 60 godz. lekcyjnych

ZJAZD I
Wykłady i warsztaty: Wielisława Wasyłew-Zwierz

Dzień I 9.00-18.00
1. Czym jest artterapia - definicja i różnicowanie
2. Kreatywność – co to jest i jak ją rozwijać
3. Arteterapia i jej rodzaje – plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia,
teatroterapia, filmoterapia
4. Korygowanie trudności emocjinalnych dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką

Dzień II 9.00-13.00
1. Co to jest plastykoterapia
2. Co to jest twórczość, kreatywność, dzieło
3. Arteterapia sensoryczna jako podstawowe narzędzie pracy z małymi dziećmi i z dziećmi
z wyzwaniami rozwojowymi
4. Rysunek w terapii – w tym etapy rozwoju rysunku dziecięcego
5. Malarstwo – przegląd podstawowych technik
6. Techniki koncentrujące uwagę
7. Opracowanie zestawu ćwiczeń dla pacjenta.

ZJAZD II
Wykłady i warsztaty: Olga Daroch

Dzień I 9.00-18.00
I. Wprowadzenie
- charakterystyka oraz cele terapii muzyką i ruchem
- przykłady budowy oraz rodzaju zajęć
- o czym warto pamiętać prowadząc zajęcia muzyczno-ruchowe

Dzień II 9.00-13.00
II. Omówienie oraz praktyczna realizacja ćwiczeń obejmujących:
- umiejętności słuchania muzyki i ekspresji wokalnej
- wykorzystanie piosenki
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
- grę na instrumentach perkusyjnych
- rozwijanie kreatywności muzycznej
- sztukę relaksacji przy muzyce


ZJAZD III
Dzień I 9.00-18.00
DZIEŃ II 9.00-13.00

Wykłady i warsztaty: Sylwia Białek
1. Kreatywna terapia przez sztukę - arteterapia.
2. Rozbudzanie zdolności twórczych u dzieci z niepełnosprawnością umysłową.
3. Wyzwalanie twórczej ekspresji i komunikacji
4. Rozładowanie napięć i redukowanie poziomu agresji
5. Ekspresyjne formy terapeutyczne i sposoby budowania relacji z innymi i nauki nazywania
oraz rozpoznawania emocji.
6. Drama
7. Praca indywidualna, w parach i grupowa;

ZJAZD IV
Dzień I 9.00-15.45

Wykłady i warsztaty: Barbara Jankowska-John

1.Rzeźba w pracy terapeutycznej
2.Ćwiczenia w grupie

Dzień II 9.00-15.00

Wykłady i warsztaty: Hanna Darian

1. Bajkoterapia - znaczenie w rozwoju i wychowaniu dzieci
2. Prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży
3. Praca z dzieckiem z dysfunkcjami w zakresie rozwoju emocjonalnego
4. Programowanie terapii z wykorzystaniem metod arteterapeutycznych
5. Zakończenie

 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl