AAAcontrast

Diagnostyka metodą Prechtla - kurs zaawansowany

Termin: 12-14 listopada 2019r. - rekrutacja otwarta - wolne miesjca.

Adresaci: lekarze, fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs Diagnostyki metodą Prechtla
Koszt:  2800zł (500zł wpisowego + 2300zł płatne do 4 tyg. przed kursem) 
Prowadzenie: wykładowca General Movements Trust

Kurs zaawansowany przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs Diagnostyki metodą Prechtla. Na kurs każdy z kursantów przynosi 3-5 nagrań video z własnej praktyki. 

Diagnostyka metodą Prechtla posługuje się pojęciem specyficznych wzorców motoryki spontanicznej, tzw. general movements (GM’s). Występują one u płodu od 8 tygodnia życia i utrzymują się u dziecka po urodzeniu przez pierwszych ok. 6 miesięcy życia. Prowadzone w ostatanich latach badania wykazały, że jakość tych wzorców ulega zmianie, jeśli u noworodka lub niemowlcia w pierwszych dwóch trymestrach życia wystąpiły uszkodzenia rozwijającego się układu nerwowego. Dotyczy to rozwijającego się płodu, dzieci przedwcześnie urodzonych, noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia.

Diagnostyka metodą Prechtla pozwala odpowiednio wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do deficytów motorycznych i problemów w wieku szkolnym. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać odpowiedniej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność dziecięcego centralnego układu nerwowego.

 U noworodka wykazującego określony nieprawidłowy wzorzec ruchowy z prawdopodobieństwem sięgającym 95% rozwinie się mózgowe porażenie dziecięce. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala więc w sposób precyzyjny przewidzieć rozwój ewentualnych późniejszych deficytów neurologicznych i wprowadzić odpowiednie środki wczesnej interwencji.

Metoda Prechtla jest metodą nieinwazyjną, bezbolesną, niewymagającą znieczulenia. Diagnostyka opiera się na obserwacji dziecka w stanie czuwania z wykorzystaniem techniki wideo. W odróżnieniu od rezonansu magnetycznego diagnostyka metodą Prechta pozwala również formułowac wnioski dotyczące jakości, to znaczy spodziewanego stopnia  porażenia mózgowego.


Heinz Friedrich Rudolf Prechtl (1927-2014), austriacki badacz, lekarz, zoolog i antropolog. Współtwórca neurologii rozwojowej, autor opisu wzorców motorycznych i wzorców zachowań w życiu płodowym i wieku wczesnodziecięcym. Autor ponad 400 publikacji; najważniejsza ukazała się w 1997 roku w prestiżowym czasopiśmie „Lancet” Swoje badania prowania prowadził głównie na uniwersytecie w Groningen (Holandia), gdzie w 1991 zostal przez królową Beatrix uhonorowany za swoją pracę naukową tytułem Rycerza Holenderskiego Lwa. Dr honoris causa uniwersytetów w Genui i Grazu. HFR Prechtl zmarł 3 lipca 2014 roku w Grazu.

zglos sie