AAAcontrast

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy z dzieckiem

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie).

Forma: warsztaty
Prowadzenie: Teresa Cholewińska, Beata Wacławowicz, Monika Abraszewska 
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy
Liczba godzin: 9
Cena: 290 zł

Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z:
 • założeniami wspomagania dziecka w zakresie osiągania gotowości szkolnej
 • schematem diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci
 • formami i metodami pracy oraz z ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje/ umiejętności  w odniesieniu do gotowości szkolnej dziecka 

 
Poruszane zagadnienia

 • Czym jest dojrzałość szkolna? Kryteria diagnostyczne.
 • Dojrzałość fizyczna
 • Dojrzałość emocjonalno-społeczna
 • Dojrzałość w sferze intelektualnej
 • Kompetencje dziecka w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania
 • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka i ich wpływ na osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej.
 • Schemat diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka – analiza przypadku
 • Jak wspierać dziecko w osiągnięciu dojrzałości szkolnej?
 • Rozwijanie funkcji wykonawczych jako kompetencji bazowych dla gotowości szkolnej.
 • Kompetencje dziecka do uczenia się matematyki.
 • Wspieranie dziecka w rozwijaniu umiejętności matematycznych
 • wyrównywanie braków w zakresie wiedzy, umiejętności z matematyki (rozwijanie orientacji przestrzennej i motoryki, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ćwiczenie myślenia, pamięci, uwagi i umiejętności matematycznych),
 • rozwijanie predyspozycji intelektualnych dzieci,
 • gry, zabawy i ćwiczenia rozwojowe dla ucznia z trudnościami matematycznymi
      zglos sie


UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. Wpłaty należy dokonać na konto: Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001
Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.
Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie -www.sklep.promykslonca.pl