AAAcontrast

Integracja Funkcji Wykonawczych

Termin: 

15-17 maja 2019r. - rekrutacja otwarta, wolne miejsca


Miejsce:
Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław, ul. Swobodna 8a


O kursie:

Jak pokazują najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii, poziom rozwoju funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla osiągnięć szkolnych dziecka niż poziom jego inteligencji czy też wyjściowe umiejętności czytania i liczenia. Funkcje wykonawcze są kluczowe dla rozwoju poznawczego, społecznego i psychicznego. To dzięki nim zachowanie człowieka staje się planowe, celowe, świadome i wybiórcze, zaś jego reakcje – elastyczne i kontrolowane.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem wykorzystującą nowoczesne narzędzie edukacyjno-terapeutyczne (podłogę multimedialną). Szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatów. W części teoretycznej omawiane są podstawy naukowe metody Integracji Funkcji Wykonawczych. W części praktycznej uczestnicy uczą się, jak prowadzić zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z założeniami programu, poznają pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania przebiegu terapii.

Cel: przygotowanie specjalistów do prowadzenia treningów funkcji wykonawczych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat z zakresu terapii Integracji Funkcji Wykonawczych.
Kurs uprawnia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych z wykorzystaniem interaktywnego Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych®

Liczba godzin: 22 (3 dni)

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci; specjaliści pracujący w ośrodkach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach WWR; studenci psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych.

Wpisowe: 300zł


UWAGA! Cena obniżona- szkolenie dofinansowane!
Cena: 600zł (300zł wpisowego + 300zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

(standardowa cena:1200zł)


Program:

I DZIEŃ – 8 GODZ.  (GODZ. 9.00 – 16.00)

9.00– 12.15 (10.30-10.45 przerwa kawowa)

Interdyscyplinarna natura funkcji wykonawczych dr n. med. A. Pietraszkiewicz                                                                     
Mózgowa organizacja funkcji wykonawczych                                                                                 
Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka a kontrolująca funkcja uwagi.

12.15 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 - 14.00

Wprowadzenie do treningu Funkcji Wykonawczych – zagadnienia teoretyczne: B. Wacławowicz
·         Koncepcje funkcji wykonawczych
·         Związek funkcji wykonawczych z innymi procesami psychicznymi
- funkcje wykonawcze a uwaga
- funkcje wykonawcze a pamięć
- funkcje wykonawcze a intelekt
- funkcje wykonawcze a język
- funkcje wykonawcze a emocje

14.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 16.00

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych
•  Koncepcja i założenia programu


II DZIEŃ – 8 GODZ. (GODZ. 9.00 – 16.00)

9.00 – 13.45 (11.15-11.30 przerwa kawowa)
Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych: B. Wacławowicz
•   Metodyczna analiza programu/multimedialnych ćwiczeń z wykorzystaniem podłogi interaktywnej
•   Analiza przypadków

13.45 – 14.15 przerwa obiadowa
14.15 – 16.00
Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć

III DZIEŃ – 6 GODZ. (GODZ. 9.00 – 14.00)
9.00 – 10.30
Ćwiczenia praktyczne – metodyka prowadzenia zajęć
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 – 14.00 (12.15 – 12.30 przerwa kawowa)
Terapeutyczna wartość programu
•   Narzędzia diagnostyczne
•   Organizacja zajęć, planowanie terapii, stopniowanie trudności
•   Arkusz monitorowania

Prowadzący:

Dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz – pediatra; ceniony specjalista z zakresu wad i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Autorka programów szkoleniowych dla lekarzy i terapeutów. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnostyki metodą Vojty (jedna z trzech osób w Polsce), a także Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Kierownik studiów podyplomowych na kierunku „Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka”, realizowanych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Beata Wacławowicz -  terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog; terapeutka Metody Feuersteina IE z bogatym doświadczeniem w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca". Ekspert w projekcie innowacyjnym „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie" (obszary: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna; planowanie i monitorowanie działań edukacyjno-terapeutycznych). Kierownik studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią na Uniwersytecie SWPS
 zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl