AAAcontrast

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

Termin w trakcie ustalania. Po ustaleniu terminu pojawi się on na stronie internetowej (nie udzielamy informacji telefonicznie). Przyjmujemy zgłoszenia na listę osób oczekujących (wymagane wpisowe).

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, terapeuci 
Prowadzenie: drElżbieta Szala
Forma: kurs doskonalący
Liczba godzin: 12
Cena: 350 zł (100zł wpisowego + 250zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 100 zł  
Miejsce szkolenia: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętności praktyczne związane z włączaniem TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych i terapeutycznych oraz do tworzenia nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i terapeutycznych. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane ogólnodostępne aplikacje do tworzenia materiałów elektronicznych przeznaczonych do pracy z uczniami na zajęciach w szkole i w domu.

Zajęcia mają formę warsztatów komputerowych.

Cele
·         zainteresowanie nauczycieli włączeniem narzędzi informatycznych do warsztatu pracy,
·         budowanie warsztatu pracy nauczycieli/terapeutów o umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych,
·         podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie praktycznego korzystania z technologii edukacyjnych.

Program
·         Znaczenie i rola TIK w edukacji.
·         TIK na zajęciach przedmiotowych.
·         Technologie informacyjne w terapii pedagogicznej.
·         Multimedialne programy edukacyjno-terapeutyczne - analiza zawartości programów.
·         Dostosowanie TIK do indywidualnych potrzeb uczniów ze SPE.
·         Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i platform edukacyjnych.

Poszczególne tematy programu warsztatów będą realizowane z wykorzystaniem ogólnodostępnych aplikacji do tworzenia materiałów dydaktycznych.


  zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.


Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).
Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Oddział Fundacji ,,Promyk Słońca” 90 1130 1033 0018 8142 0820 0001

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00.

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie - www.sklep.promykslonca.pl