AAAcontrast

Logorytmika w teorii i praktyce

Termin: 8-9.06.2019, rekrutacja otwarta, wolne miejsca 
 
Adresaci: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i nauczyciele nauczania początkowego
Prowadzenie: Ewelina Kordiak – Gołębska - Neuroloogpedka i terapeutka zaburzeń mowy, polonistka, trenerka. Współpracuje z SWPS we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Milenium w Gnieźnie i placówkami oświatowymi na Dolnym Śląsku. Kolejną dekadę prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych, zajęcia indywidualne, grupowe, konsultacje dla rodziców oraz szkolenia dla firm i instytucji oświatowych z zakresu komunikacji, zaburzeń mowy, logorytmiki, emisji i higieny głosu. Od 2007 roku prowadzi LOGOCENTRUM, diagnozując i rehabilitując dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i myślenia, konsultuje osoby występujące publicznie, przyszłych aktorów i dziennikarzy.
Forma: warsztaty
Liczba godzin:  15
Koszt: 450zł (100zł wpisowego + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)


OPIS:
Logorytmika to program ćwiczeń muzyczno – ruchowych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy i myślenia, z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami słuchu lub wzroku, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej, zwłaszcza korekcji elementów fonicznych wypowiedzi w obu płaszczyznach: segmentalnej i suprasegmentalnej. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z technikami logorytmicznymi i wdrożenie ich do pracy terapeutów. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie bogaty materiał muzyczny, który pozwala przeprowadzić grupowe zajęcia logorytmiczne bez ...konieczności bycia muzykiem.

Cel: Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych sesji logorytmicznych. Poprzez połączenie słowa, ruchu i muzyki, logorytmika staje się inspirującym narzędziem wspomagającym terapię, będąc jednocześnie atrakcyjną dla małych podopiecznych. Uczestnicy nauczą się budować scenariusz zajęć logorytmicznych oraz uzyskają niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu mechanizmów mózgowych człowieka odpowiedzialnych za koordynację, naśladowanie, pamięć ciała, wreszcie mowę. Zaprezentowany zostanie materiał filmowy z zajęć logorytmicznych (również indywidualnych) z dziećmi w różnym wieku. Większość ćwiczeń jest autorskich, wykorzystywanych w terapii neurologopedycznej dzieci z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia.


PROGRAM

I Dzień godz. 9-16
Wprowadzenie teoretyczne
- Rys historyczny
- Założenia programowe logorytmiki
- Nuerolingwistyczne aspekty logorytmiki
- Psycholingwistyczne aspekty logorytmiki
- Treści i formy logorytmiki
- Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia

Warsztat pracy terapeuty logorytmiki
- Etapy kształtowania prawidłowego modelu rytmu
-Trening słuchowy – dobór materiałów, pomocy (instrumentarium, materiał muzyczny)
- Specyfika pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń mowy i myślenia
- Logorytmika a praca z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonologicznego
- Aktywności integrujące ( dotyk, węch, smak, wzrok, słuch, narząd, przedsionkowy odbierający ruch, propriocepcja )

II Dzień godz. 9-14
Zajęcia praktyczne
- Budowa scenariusza zajęć
- Program i cele pracy – określanie potrzeb grupy
- Trening (ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, ćwiczenia naprężająco – rozluźniające, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi itd.)
- Wykorzystanie elementów logorytmiki w indywidualnej pracy z dzieckiem
- Pytania indywidualne/ konsultacjezglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl