AAAcontrast

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu.

Termin:

1-2 CZERWCA 2019R. - REKRUTACJA OTWARTA, WOLNE MIEJSCA

Koszt: 490zł (wpisowe - 100 zł, pozostała część kwoty - 390 płatna do 28 dni przed rozpoczęciem szkolenia). 

Prowadzenie:
 Renata Gołębiowska - neurologopeda, pedagog specjalny. Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie  oraz   w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzi własny gabinet i  jest wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zajmuje się diagnozą  funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. Priorytetem w terapii  jest rozwój relacji oraz dynamicznej komunikacji,  która służy dzieleniu się doświadczeniem i buduje współdziałanie. W pracy terapeutycznej to potrzeby rozwojowe dziecka i jego rodziny wpływają na wybór  metody i zastosowanych technik.  

PROGRAM:
Dzień godz. 9-16
  1. Autyzm w klasyfikacji DSM V, nowe spojrzenie na autyzm
  2. Zaburzenia mowy w autyzmie i Zespole Aspergera
  3. Dynamiczny rozwój układu nerwowego
  4. Rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych u osób z ASD
  5. Ocena kompetencji komunikacyjnych w autyzmie-prezentacja narzędzi oraz materiału filmowego
II Dzień godz. 9-14
  1. Kiedy zaczyna się̨ rozwój komunikacji i jak zachęcać do wzajemności i wymiany w relacji- materiał filmowy i warsztat
  2. Program rozwoju komunikacji-ustalanie priorytetów
  3. Jak zmieniać komunikację z dzieckiem, aby była dynamicznaanaliza materiału filmowego i warsztat
  4. Metody stymulacji ekspresji językowej w autyzmie

zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji.
Uwaga! 
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). 

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.

Podczas kursu dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Obiady można zamawiać we własnym zakresie - firma cateringowa przywozi je na miejsce kursu. Koszt obiadu: 15,00. 

Na miejscu można dokonać również zakupu produktów i książek oferowanych w naszym sklepie
- www.sklep.promykslonca.pl