AAAcontrast

Dla pedagogów

Afazja - diagnoza i terapia

Wrocław
 

Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu

Wrocław
 

Drugi stopień wtajemniczenia – Dysleksja a nauczanie języków obcych

Wrocław

 

EEG-Biofeedback (I stopień)

Wrocław

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Wrocław

 

Elementy edukacji muzycznej w przedszkolu

Wrocław
 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Wrocław Szczecin 

 

Geronto-Psychomotoryka. Wspomaganie rozwoju w starszym wieku oraz przy demencji

Wrocław

 

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy pracy z dzieckiem

Wrocław

 

Integracja Funkcji Wykonawczych

Wrocław

 

Języki obce i dysleksja

Wrocław

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Wrocław

 

Konsekwencje sensoryczne i edukacyjne zaburzeń widzenia u dzieci

Wrocław
 

Logorytmika w teorii i praktyce

Wrocław
 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Wrocław

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia

Wrocław

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wrocław 

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Wrocław

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Wrocław Szczecin 

 

Muzyka, ruch i teatr w pracy terapeutycznej

Wrocław
 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Wrocław

 

Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym

Wrocław

 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Wrocław

 

Pedagogika Marii Montessori

Wrocław

 

Pedagogika Marii Montessori w edukacji dziecka młodszego sposobem na sukces edukacyjny.

Wrocław

 

Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością

Wrocław

 

Przedszkolak na scenie - propozycje scenicznych działań artystycznych

Wrocław
 

Psychomotoryka - kurs całościowy

Wrocław

 

RSA Biofeedback

Wrocław

 

Rysunek w diagnoziei terapii

Wrocław

 

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu

Wrocław
 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Wrocław

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - siedmiomodułowy)

Wrocław

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza

Wrocław Szczecin

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Wrocław

 

Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia

Wrocław

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego.

Wrocław

 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Wrocław Szczecin

 

Trening umiejętności społecznych

Wrocław

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom I

Wrocław

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom II

Wrocław

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Wrocław

 

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

Wrocław Szczecin 

 

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Wrocław
 

Zaburzenia czytania a problemy z widzeniem. Jak diagnozować, prowadzić terapię wzrokowo- pedagogiczną u dzieci z trudnościami w czytaniu ( na bazie programu Sensomotoryczna terapia widzenia)

Wrocław
 

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Wrocław

 

Zaburzenia sensoryczno-motoryczne w pisaniu. Diagnoza i terapia trudności w osiągnięciu prawidłowego chwytu pisarskiego, na bazie Zintegrowanego treningu pisania SIhand.

Wrocław
 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

Wrocław

 

Zapobieganie agresji w przedszkolu

Wrocław