AAAcontrast

Dla logopedów

Afazja - diagnoza i terapia

Wrocław
 

Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu

Wrocław
 

EEG-Biofeedback (I stopień)

Wrocław

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Wrocław

 

Elementy edukacji muzycznej w przedszkolu

Wrocław
 

Fizjoterapia pediatryczna, ocena, terapia efekt

Wrocław
 

Geronto-Psychomotoryka. Wspomaganie rozwoju w starszym wieku oraz przy demencji

Wrocław

 

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy pracy z dzieckiem

Wrocław

 

Kinezjotaping w logopedii

Wrocław
 

Konsekwencje sensoryczne i edukacyjne zaburzeń widzenia u dzieci

Wrocław
 

Logorytmika w teorii i praktyce

Wrocław
 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Wrocław

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia

Wrocław

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wrocław 

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Wrocław

 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Wrocław Szczecin 

 

Muzyka, ruch i teatr w pracy terapeutycznej

Wrocław
 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Wrocław

 

O laktacji interdyscyplinarnie - warsztat laktacyjny.

Wrocław
 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Wrocław

 

Przedszkolak na scenie - propozycje scenicznych działań artystycznych

Wrocław
 

Psychomotoryka - kurs całościowy

Wrocław

 

RSA Biofeedback

Wrocław

 

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu

Wrocław
 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - siedmiomodułowy)

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia

Wrocław

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego.

Wrocław

 

Trening umiejętności społecznych

Wrocław

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom I

Wrocław

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom II

Wrocław

 

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

Wrocław Szczecin 

 

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Wrocław
 

Zaburzenia czytania a problemy z widzeniem. Jak diagnozować, prowadzić terapię wzrokowo- pedagogiczną u dzieci z trudnościami w czytaniu ( na bazie programu Sensomotoryczna terapia widzenia)

Wrocław
 

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Wrocław

 

Zaburzenia sensoryczno-motoryczne w pisaniu. Diagnoza i terapia trudności w osiągnięciu prawidłowego chwytu pisarskiego, na bazie Zintegrowanego treningu pisania SIhand.

Wrocław
 

Zapobieganie agresji w przedszkolu

Wrocław