AAAcontrast

O nas

Fundacja "Promyk Słońca” jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewid. 2.14/00271/2015 z 28 maja 2015, REGON 011500547. Fundacja prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego "Promyk Słońca", która wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez przez Urząd Miejski Wrocławia (REGON 022048870; zaświadczenie nr 21/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 - kliknij TU i pobierz dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia). Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015-10 - kliknij TU i pobierz pdf).  Po ukończeniu kursów uczestnicy otrzymują zaświadczenie - kliknij TU i pobierz pdf.

Bogata oferta szkoleń obejmuje kursy prowadzone przez uznanych, certyfikowanych wykładowców z kraju i zagranicy. Organizujemy szkolenia dla kadry medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej, które służą pogłębianiu wiedzy  i doskonaleniu umiejętności praktycznych.

Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi, zajmującymi się problemami dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwoju.