AAAcontrast

Kursy i konferencje Fundacji Promyk Słońca

Kategorie


Dla psychologów > 

Dla pedagogów >

Dla logopedów >

Dla nauczycieli >

Dla lekarzy >

Dla fizjoterapeutów >

Pozostałe >

 

Nadchodzące szkolenia - kliknij >TUTAJ< i zobacz na Facebooku
 

Afazja - diagnoza i terapia

Wrocław
 

Arteterapia dla dzieci i młodzieży

Wrocław
 

Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Wrocław

 

Diagnostyka metodą Prechtla

Wrocław
 

Diagnostyka metodą Prechtla - kurs zaawansowany

Wrocław
 

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej w teorii

Wrocław

 

Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu

Wrocław
 

Drugi stopień wtajemniczenia – Dysleksja a nauczanie języków obcych

Wrocław

 

Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A

Wrocław

 

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Wrocław
 

EEG Biofeedback - warsztaty

Wrocław
 

EEG Biofeedback - warsztaty - analiza wyników i specyficznych przypadków

Wrocław
 

EEG-Biofeedback (I stopień)

Wrocław

 

EEG-Biofeedback (II stopień)

Wrocław

 

Elementy edukacji muzycznej w przedszkolu

Wrocław
 

Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Wrocław Szczecin 

 

Elementy pracy nad rozwojem mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wrocław
 

Elementy pracy terapeutycznej z dziećmi grupy ryzyka dysleksji

Wrocław
 

Funkcjonalna Terapia Manualna - moduł I

Wrocław

 

Funkcjonalna Terapia Manualna - moduł II

Wrocław

 

Gotowość szkolna – diagnoza, formy i metody pracy pracy z dzieckiem

Wrocław

 

Integracja Funkcji Wykonawczych

Wrocław

 

Japońska terapia manualna - terapia miednicy

Wrocław

 

Języki obce i dysleksja

Wrocław

 

Kinezjotaping w logopedii

Wrocław
 

Kinezjotaping w okresie ciąży, okołoporodowym oraz ginekologii

Wrocław
 

Kinezjotaping w pediatrii

Wrocław

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Wrocław

 

Konsekwencje sensoryczne i edukacyjne zaburzeń widzenia u dzieci

Wrocław
 

Kurs Instruktorski Masażu Shantala

Wrocław Szczecin

 

Logorytmika - od teorii do praktyki

Wrocław
 

Metoda Dobrego Startu I stopnia

Wrocław

 

Metoda Dobrego Startu II stopnia

Wrocław

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wrocław 

 

Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka

Wrocław

 

Metodyka prowadzenia zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

Wrocław
 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Wrocław Warszawa Szczecin 

 

Muzyka, ruch i teatr w pracy terapeutycznej

Wrocław
 

Nauka prawidłowej emisji głosu

Wrocław

 

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny

Wrocław

 

Niepowodzenia w nauce matematyki, diagnoza trudności, formy pomocy

Wrocław
 

Otępienie czołowo skroniowe - diagnoza i terapia

Wrocław

 

Pedagogika Marii Montessori

Wrocław

 

PNF Podstawowy

Wrocław Szczecin 

 

PNF Rozwijający

Wrocław

 

PNF w Pediatrii

Wrocław

 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.

Wrocław
 

Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs rozwijający.

Wrocław
 

Przedszkolak na scenie - propozycje scenicznych działań artystycznych

Wrocław
 

Psychomotoryka - kurs całościowy

Wrocław

 

Psychomotoryka – V stopień

Wrocław

 

Rehabilitacja głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani

Wrocław

 

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka do 15 r.ż - stymulacja i formy pomocy psychologicznej.

Wrocław

 

RSA Biofeedback

Wrocław

 

Rysunek w diagnozie psychologicznej

Wrocław

 

Stymulowanie komunikacji w autyzmie - od zabawy do dialogu

Wrocław
 

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Wrocław

 

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa - (kurs całościowy - siedmiomodułowy)

Wrocław

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Diagnoza

Wrocław Szczecin

 

Terapia integracji sensorycznej - WARSZTATY - Plan terapii

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Wrocław

 

Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia

Wrocław

 

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno – twarzowego.

Wrocław

 

Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

Wrocław Szczecin

 

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

Wrocław

 

Trening umiejętności społecznych

Wrocław

 

Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

Wrocław

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom I

Wrocław

 

Trudne zachowania - pozytywne podejście - poziom II

Wrocław

 

Twórcze metody pracy z dziećmi

Wrocław

 

Usprawnianie ginekologiczno – położnicze w okresie okołoporodowym.

Wrocław
 

Usprawnianie w działaniu - dziecko niepełnosprawne w placówce edukacyjnej.

Wrocław
 

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Wrocław
 

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

Wrocław Szczecin 

 

Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Wrocław
 

Zaburzenia czytania a problemy z widzeniem. Jak diagnozować, prowadzić terapię wzrokowo- pedagogiczną u dzieci z trudnościami w czytaniu ( na bazie programu Sensomotoryczna terapia widzenia)

Wrocław
 

Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Wrocław

 

Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia

Wrocław

 

Zapobieganie agresji w przedszkolu

Wrocław
 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi

Wrocław
 

Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi

Wrocław