AAAcontrast

Wspomaganie Rozwoju Dzieci – Szkolny Program Interwencyjny – Integracja Odruchów Sally Goddard-Blythe. Szkolenie 2-dniowe.


Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Adresaci: seminarium kierowane jest do nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Prowadzenie: mgr Bogna Stępień Błachowiak, fizjoterapeuta, terapeuta SI, IB, NDT Bobath Baby, neurorozwoju INPP, trener INPP, mgr Aleksandra Skubel, fizjoterapeuta, terapeuta SI, NDT bobath Baby, neurorozwoju INPP, trener INPP
Liczba godzin: 14
Cena: 650 zł  (300zł wpisowego + 350zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Wpisowe: 300 zł
Miejsce kursu: Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard-Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”

Dzień I. (sobota) 
– Wprowadzenie.
– Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
– Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
– Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
– Niedojrzałość neuromotoryczna.
– Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
– Diagnozowanie dzieci od 4-7 roku życia

Dzień II. (niedziela)
– Diagnozowanie dzieci i młodzieży od 7 roku życia
– Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
– Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.


Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP.

  zglos sie

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji. 

Uwaga!
Wpłaty wpisowego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane).

Całkowita wpłata musi zostać wniesiona do 28 dni przed początkiem kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Promyk Słońca
42 1050 1012 1000 0090 8056 2698
ING Bank Śląski S.A.